Yayin Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

167
Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1995
1995'te kabul edilen Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Ekonomik Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.