Yayin BM İşkenceye Karşı Komite Genel Yorum No.3: Sözleşme’nin 14. Maddesinin Taraf Devletlerce Uygulanması

1670
BM İşkenceye Karşı Komite Genel Yorum No.3: Sözleşme’nin 14. Maddesinin Taraf Devletlerce Uygulanması
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2012
BM İşkenceye Karşı Komite Genel Yorum No.3: Sözleşme’nin 14. Maddesinin Taraf Devletlerce Uygulanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.