Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 37: Barışçıl Toplanma Hakkı

1671
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 37: Barışçıl Toplanma Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2020
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından 27 Temmuz 2020’de yayımlanan Genel Yorum No. 37’nin (Madde 21: barışçıl toplanma hakkı) Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından gayrıresmi olarak Türkçe’ye çevrildi. Genel Yorum No. 37, Komite tarafından spesifik ve kapsamlı olarak, BM Medeni ve Siyasal Hakları Sözleşmesi madde 21’de güvence altına alınan barışçıl toplanma hakkına odaklanan ilk dokümandır. Özellikle son dönemde barışçıl toplanma hakkına dair gelişmeler ışığında, insan hakları alanında hakkın kapsamı ve nasıl yorumlanacağına dair gerekli olan rehberliği sağlamaktadır: "Temel bir insan hakkı olan barışçıl toplanma hakkı, bireylerin kendilerini toplu olarak ifade etmesine ve ait oldukları toplumları şekillendirme sürecine katılmasına imkan verir. Barışçıl toplanma hakkı, kişilerin, diğerleri ile dayanışma içinde iken, bireysel özerkliğini uygulama becerisini koruduğu için kendi başına önemli bir haktır. Barışçıl toplanma hakkı ayrıca, ilgili diğer haklarla birlikte, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk ilkelerine dayalı katılımcı yönetişim sisteminin esas temelini oluşturur. Barışçıl toplantılar, katılımcıların kamu alanında fikirlerini ve hedeflerini ilerletmesi ve bu fikir ve hedeflere gösterilecek destek veya muhalefetin ölçüsünün belirlenmesi açısından önemli bir rol oynayabilir. Barışçıl toplantılar mağduriyetleri ifade etmek için kullanıldığı zaman, farklılıkların barışçıl, kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde çözümlenmesi fırsatı doğabilir. "
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.