Yayin Ulusal Eşitlik Kurumları Bildiriyor: COVID-19'un Eşitlik Üzerindeki Etkileri ve Kurumların Verdiği Karşılıklar

1673
Ulusal Eşitlik Kurumları Bildiriyor: COVID-19'un Eşitlik Üzerindeki Etkileri ve Kurumların Verdiği Karşılıklar
Sophie Hale, Equinet Üyelik ve Ağ Geliştirme Sorumlusu
Bilgi Notu
Avrupa Birliği
2020
Bu blog yazısında, UEK’lerin ulusal alışmalarında gördükleri COVID-19 kriziyle ilgili bazı temel ayrımcılık ve eşitsizlik problemlerini ve bu problemlerin ele alınma biçimlerinden bazıları hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunulacaktır. Bu bilgi notu Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından Türkçeleştirilmiştir.
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.