Yayin Covid-19 Salgınının Göçmenlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Ortak Yönlendirme Notu

1674
Covid-19 Salgınının Göçmenlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Ortak Yönlendirme Notu
M Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW) ve Birleşmiş Milletler (BM) Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
BM Göçmen İşçiler Komitesi (CMW) ve BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü, COVID-19 salgınının küresel olarak göçmenler ve aileleri üzerinde ciddi ve orantısız etkileri olduğu konusunda uyarma gereğini duymaktadır. Düzensiz statüde olan ya da izinsiz göçmenler daha da savunmasız durumdadırlar. Göçmenler birçok durumda tıbbi bakım, eğitim ve diğer sosyal hizmetlere etkin bir şekilde erişememekte, genellikle kazançları ya da işsizlik ödeneği hakkı olmadan güvensiz işlerde çalışmakta ve bazı hallerde topluma verdikleri önemli ekonomik katkılarına rağmen devletler tarafından sunulan sosyal yardım tedbirlerinin dışında bırakılmaktadırlar. Bazı ülkelerde, yukarıda belirtilen etkenlerin bir sonucu olarak COVID-19'da en yüksek bulaş ve ölüm seviyelerine sahiptirler. Bu Ortak Yönlendirme Notu ile Komite ve Özel Raportörün konuya ilişkin görüş ve önerileri derlenmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü
Mülteci Hakları
Göçmenler/Yabancılar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.