Yayin Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi 1876 Sayılı Tavsiye Kararı - Avrupa'da İnsan Hakları Durumu: Kişisel Dokunulmazlıkları Yok Etme İhtiyacı

1677
Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi 1876 Sayılı Tavsiye Kararı - Avrupa'da İnsan Hakları Durumu: Kişisel Dokunulmazlıkları Yok Etme İhtiyacı
Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi
Genel Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
2009
Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi Yaz Oturumunda Alınan Kararlar Avrupa'da İnsan Hakları Durumu: Kişisel dokunulmazlıkları yok etme ihtiyacı konulu tavsiye kararı.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Parlamenterler Meclisi
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.