Yayin İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması Bağımsız Uzmanı Diane Orentlicher'in Kişisel Dokunulmazlık ile Mücadeleyle ilgili Prensipler Hakkındaki Güncel Raporu

1679
İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması Bağımsız Uzmanı Diane Orentlicher'in Kişisel Dokunulmazlık ile Mücadeleyle ilgili Prensipler Hakkındaki Güncel Raporu
Diane Orentlicher, Bağımsız uzman
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2005
BM İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması Bağımsız Uzmanı Diane Orentlicher'in kişisel dokunulmazlık ile mücadeleyle ilgili prensipler hakkındaki güncel raporu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması Bağımsız Uzmanı
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.