Yayin Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber

168
Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2008
Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber, parlamenterleri ve diğer yasa yapıcılarını çocuklara yönelik her türlü cezalandırma biçimlerinin etkili bir biçimde yasaklanması için ihtiyaç duyulan yasal ve destekleyici tedbirler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.