Yayin Avrupa’da Kayıp Kişiler ve Zorla Kaybetme Mağdurları Sorun Odaklı Belge

1684
Avrupa’da Kayıp Kişiler ve Zorla Kaybetme Mağdurları Sorun Odaklı Belge
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
Avrupa Konseyi
2016
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri tarafından yayınlanan sorun odaklı bu metnin çevirisi Hakikat Adalet ve Hafıza Merkezi tarafından yapılmıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Komiseri
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.