Yayin İzleme Raporu: Zorla Kaybetme Davalarıyla İlgili AİHM Kararlarının İcrası

1686
İzleme Raporu: Zorla Kaybetme Davalarıyla İlgili AİHM Kararlarının İcrası
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi & Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezi e.V. (ECCHR)
Raporlar
İstanbul & Berlin
2016
Bu rapor, Türkiye’de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği zorla kaybetmelere dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine vermiş olduğu kararlarının icrasına dair Hakikat Adalet Hafıza Merkezi (Hafıza Merkezi) ve Anayasal Haklar ve İnsan Hakları İçin Avrupa Merkezi (European Center for Constitutional and Human Rights - ECCHR) tarafından hazırlanan ortak tespit ve önerilerden oluşmaktadır.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.