Yayin Geçmişle Yüzleşme: Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti, Süregiden Savaş ve Kürt Sorunu

1688
Geçmişle Yüzleşme: Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti, Süregiden Savaş ve Kürt Sorunu
Yeliz Budak
Makale
Londra
2015
Bu makale Türkiye’de geçiş dönemi adaleti mekanizmalarının kullanıma sokulduğu bağlamları anlamak için bir çerçeve sunuyor. Geçiş dönemi adaleti neden uygun bir çerçeve sunar ve Kürt sorunu bağlamında Türkiye’de bir geçiş öncesi ortamın varlığını mümkün kılan göstergeler nelerdir sorularını ele alıyor. Demokrasiye geçişin bir parçası olarak siyasi rejim değişikliğine dayanan geleneksel geçiş dönemi adaleti teorisinin tersine, Türkiye’de geçiş dönemi adaleti mekanizmaları, politik şiddet ve süregiden çatışma ortamında hayata geçiriliyor. Bu makalede, ‘çatışmalı bir demokrasi’ içinde gerçekleşebilecek bir değişim ya da geçiş olasılığı tartışılıyor. Reform ve geçiş dönemi adaleti mekanizmaları ise, bu sürecin kilit dinamikleri olarak görülüyor. İngilizce orijinalinden Hafıza Merkezi adına Nisa Göksel tarafından çevrilmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Adalete Erişim
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.