Yayin Zorla Kaybetmelerin Telafisi

1689
Zorla Kaybetmelerin Telafisi
Sarah Fulton
Makale
Journal of International Criminal Justice
2014
Bu makale, bu soruyu zorla kaybetmeler üzerinden değerlendirmektedir. Zorla kaybetmelerin –suçun karmaşık ve devam eden yapısı, kayıp yakınları üzerindeki etkisi ve ona sebep olan şartlar göz önünde bulundurulduğunda–, maddi tazminatın ötesine geçen, daha kapsamlı onarım yöntemleri gerektiren ihlallerin başında geldiğini iddia etmektedir. Bu, maddi tazminatın önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Maddi tazminat da önemli bir unsurdur. Uluslararası insan hakları hukuku insan hakları ihlali mağdurlarının tazmin edilme yöntemi ve bu tazminatın ölçümüne ilişkin önemli standartlar ve pratikler geliştirmiştir. Fakat bu hususlar, bu makale kapsamının dışında kalmaktadır. Bu makale, gerek duyulan ek tedbirlere odaklanmaktadır İngiltere ve Galler Mahkemesi avukatı Sarah Fulton, Avustralya’nın Queensland eyaletinde avukat olarak çalışmakta ve Birleşik Krallık’ta bulunan insan hakları kurumu REDRESS’te Uluslararası Hukuk Danışmanlığı yapmaktadır. İngilizce orijinalinden Hafıza Merkezi adına Ekin Sanaç tarafından çevrilmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Zorla Kaybedilme
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.