Yayin Hayaletler de Ölür: ‘Hakikat Hakkı’ yoluyla Kaybetmelere Karşı Durmak ve Arjantin’deki Hakikat Yargılamaları (Juicios por la Verdad)

1692
Hayaletler de Ölür: ‘Hakikat Hakkı’ yoluyla Kaybetmelere Karşı Durmak ve Arjantin’deki Hakikat Yargılamaları (Juicios por la Verdad)
Sévane Garibian
Makale
Cenevre ve Neuchâtel Üniversiteleri
2014
Bu makalede, insan hakları alanında mahkemelerde ortaya çıkmış bir ilke olan ve dünyada Arjantin’den başka bir yerde benzeri bulunmayan, yasal işlemlere alternatif Hakikat Yargılamaları (juicio por la verdad) aracılığıyla hakikat hakkı denilen hakka dair daha bütünsel bir anlayış sağlanmaya çalışılacaktır: Hakikat Yargılamaları, 1990’larda hüküm süren unutma kültürü ve ceza davaları önünde af yasaları nedeniyle 2003’e kadar devam eden engellere bir karşı çıkış olarak askeri diktatörlük sonrası kendine özgü (sui generis) bir şekilde yaratılan bir usul. Hakikat hakkını korumanın sırasıyla üç işlevi var: Birinci işlevi yargısal korunma hakkı ve af arasında bir uzlaşıya imkân verir; ikinci , işlevi de, adalete gerçek erişimin sağlanabilmesinin koşullarını yaratır; üçüncü işlevi ise, suçun gerçekliğini tasdik eder. Bu üç işlev cezasızlığa karşı mücadeleyi oluşturan üç unsura karşılık gelir: Soruşturma, yaptırım ve onarım. Hakikat komisyonları ve klasik anlamdaki ceza davalarının, sembolik onarımların ve cezalandırmaların arasında bir yere konumlanan Arjantin’deki hakikat yargılamaları, geçiş dönemi adaleti (sonrası) ile ilgili zengin tartışmalar bağlamında hem ceza hukuku hakimlerinin misyonu hem de yasa, hakikat, tarih ve hafıza arasındaki ilişkilere dair yeni bir kavrayış sunar.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Zorla Kaybedilme
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.