Yayin Zorla Kaybetmelerin Cezasız Kalmasına Karşı Bölgesel Bir Model Yoluyla Mücadele

1693
Zorla Kaybetmelerin Cezasız Kalmasına Karşı Bölgesel Bir Model Yoluyla Mücadele
Cristina Genovese ve Prof. H. van der Wilt
Makale
Amsterdam
2014
Ağır ahlaki utanç, faillerin bireysel cezai sorumluluğuna başvurmamızın tetikleyici gerekçesi olmuştur genelde. Nuremberg duruşmalarıyla başlayan “adalet çağlayanı” sona ermemelidir. Uluslararası ve ulusal mahkemelerde ceza adaletinin tatbikine ilişkin mevcut tedbirlerin zorunlu mekanizmalar olduğu belli olsa da, bunlar her zaman yeterli olmamaktadır. Zorla kaybetme suçunu cezasızlığın hâlâ devam ettiği örnek bir fenomen olarak öne çıkaran bu makale, Avrupa’da uluslararası ceza hukuku uygulamalarına dair bölgesel inisiyatiflerin uluslarası ve ulusal düzeyde icra edilmekte olan yargısal adaleti tamamlayıp tamamlayamayacağı sorusunu ele alıyor. * İngilizce orijinalinden Hafıza Merkezi adına Erkal Ünal tarafından çevrilmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Cezasızlık
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.