Yayin Zorla Kaybetme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: “Sükuttan Bir Duvar”, Olguları Tespitte Zorluklar ve “Yıkıcı Karşıt” olarak Devletler

1694
Zorla Kaybetme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: “Sükuttan Bir Duvar”, Olguları Tespitte Zorluklar ve “Yıkıcı Karşıt” olarak Devletler
Helen Keller ve Corina Heri
Makale
Journal of International Criminal Justice
2014
İnsan hakları kurumlarının içtihatları, zorla kaybetme suçlarıyla ilgili hesap verme mecburiyeti konusunda uzun zamandan beri rol oynamaktadır: örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde işlenen kaybetme suçları hakkında çok sayıda başvuruyu ele almıştır. Bu makale, söz konusu davalar bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karşılaştığı temel zorluklardan bir tanesi olan, Mahkeme’de görülen veya görülmüş davalarda ilgili devletlerin tutumuna ilişkindir. Kendileri ve Strazburg arasında “sükûttan duvarlar” ören ve davaları aktif bir biçimde baltalayan devletler, olgu tespiti süreçlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını olumsuz etkilemektedir. Burada yapılan analizler, bu tür zorlukları ele alarak Mahkemenin bunlara karşı aldığı önlemler arasında bulunan, “ikinci derecede kanıt” testini, tek taraflı beyanları ve pilot karar prosedürününün uygulanması konusundaki teşebbüslerini incelemektedir. Makalenin sonuç bölümünde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin devlet tutumunu düzeltme konusunda bir parça yol almış olmasına rağmen, devletin işbirliği yapmaması karşısında aldığı önlemlerin tümüyle yeterli olamadığına değinilecektir. İngilizce orijinalinden Hafıza Merkezi adına Bilge Güler tarafından çevrilmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Zorla Kaybedilme
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.