Yayin Zorla Kaybetme Yasağı Uluslararası Hukukta Neden Jus Cogens Statüsüne Ulaştı?

1696
Zorla Kaybetme Yasağı Uluslararası Hukukta Neden Jus Cogens Statüsüne Ulaştı?
Jeremy Sarkin
Makale
Güney Afrika Üniversitesi
2012
Bu makalede, jus cogens’in zorla kaybetmelerin yasaklanmasını içerip içeremeyeceği sorusu ve bu sorunun neden önemli olduğu ele alınmaktadır. Jus cogens kavramının anlamı, bağlamı, gelişimi, yasal statüsü ve konumunun yanı sıra uluslararası hukukta zorla kaybetmenin yeri ve bunların birbirleriyle ilişkileri incelenmektedir. Ayrıca uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası ceza hukukunda da zorla kaybetmenin yasal statüsü araştırılmaktadır. Makale, zorla kaybetme yasağının jus cogens statüsüne ulaştığını göstermek için, son yıllardaki gelişmeler de dahil olmak üzere uluslararası hukukun tarihsel gelişimini gözden geçirmektedir. Çeşitli kaynaklardan çıkan içtihatlarla birlikte yasal çerçeve incelenmektedir. Bütün Kişilerin Zorla Kaybetmeden Korunmasına Dair Deklarasyon, Kişilerin Zorla Kaybedilmesi Hakkında Amerikalılar Arası Sözleşme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü, Bütün Kişilerin Zorla Kaybetmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (ICED) gibi zorla kaybetme ile ilgili özel anlaşmalar gözden geçirilmektedir. Makale boyunca jus cogens’in ne olduğu, kavram etrafındaki tartışmalar, farklı düşünce okullarının farklı anlama biçimleri ve tüm bu unsurların zorla kaybetme yasağının jus cogens statüsüne ulaşıp ulaşmamasına nasıl etki ettiği tartışılmaktadır. Jus cogens’in özellikle devlet uygulamaları ile ilişkili olarak hukuki statüsünü belirleyebilmek ve zorla kaybetme yasağının jus cogens olup olmadığını görmek amacıyla zorla kaybetmelerle ilgili tarihsel gelişmeler detaylı biçimde incelenmektedir. * İngilizce orijinalinden Hafıza Merkezi adına Başak Kocadost tarafından çevrilmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Zorla Kaybedilme
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.