Yayin Cezasızlığa Karşı Mücadelede Hakikat Hakkı

1702
Cezasızlığa Karşı Mücadelede Hakikat Hakkı
Dermot Groome
Makale
Berkeley Journal of International Law
2011
Bu makale uluslararası hukukta yer alan bir kavram olarak “hakikat hakkının” gelişimini takip edip bu kavramın uluslararası ceza hukukuyla karşılıklı bir ilişkisinin olup olmadığını değerlendirmekte ve uluslararası ceza hukukunda, ulusal ceza hukukunda ve insan hakları hukukunda bulunan paralel yaptırım mekanizmaları arasındaki bazı sinerjileri tespit etmektedir. * İngilizce orijinalinden Hafıza Merkezi adına Dara El Hüseyni tarafından çevrilmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Cezasızlık
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.