Yayin Canan - Türkiye Davası AİHM Kararı Özeti

1705
Canan - Türkiye Davası AİHM Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2007
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve (39436/98) başvuru no’lu davanın nedeni bu ülke vatandaşı Vehap Canan’ın (başvuran) 1 Aralık 1997 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nİn (AİHS) eski 25. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) önünde Diyarbakır Barosu avukatlarından T. Elçi tarafından temsil edilmektedir. Başvuran, 1975 doğumlu olup Hakkari’de ikamet etmektedir. Başvuran, olayların meydana geldiği sırada Hakkari-Yüksekova yöresinde kırk üç yaşında, bilinen bir iş adamı olan Abdullah Canan’nın oğludur. 27 Ekim ve 23 Kasım 1995 tarihlerinde Dağ Komando Tabur Komutanlığı birliklerince Yüksekova yöresine bağlı Ağaçlı ve Karlı köylerinde sırasıyla askeri operasyon düzenlenmiştir. İlk operasyonun ardından, üç kişi ortadan kaldırılmıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.