Yayin Abuyeva ve Diğerleri v. Rusya Davası AİHM Kararı Özeti

1706
Abuyeva ve Diğerleri v. Rusya Davası AİHM Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2010
Dava, başvurucuların 24 tane akrabasının Şubat 2000 tarihinde köylerine yapılan bir bombardıman sırasında öldürüldüğü iddiasına ilişkindir. Bazı başvurucular saldırıda yaralanmaları sebebiyle ayrıca şikâyetçi olmuşlardır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.