Yayin Šilih v. Slovenya AİHM Davası Kararı Özeti

1708
Šilih v. Slovenya AİHM Davası Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2009
Söz konusu dava, başvurucuların oğlunun hastanede ölümü ardından etkili bir soruşturma yürütülmemesi ve açılan hukuk davasının hızlı bir şekilde görülmemesi iddialarına dayanmaktadır. İhlal kararının sebebi, başvurucuların oğlunun ölümüyle ilgili sebeplerin ve sorumluluğun tespit edilmesinde Sloven yargı sisteminin etkisizliğidir
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.