Yayin Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar-Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler

171
Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar-Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Raporlar
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)
2008
İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler-Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar Raporu'nun Özet, Temel Tavsiyeler, Seçilmiş Tanıklıklar ve Türkiye ile ilgili Bölümleri.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.