Yayin Nikola ve Velichkova v. Bulgaristan AİHM Davası Karar Özeti

1710
Nikola ve Velichkova v. Bulgaristan AİHM Davası Karar Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2007
Başvurucular Krastinka Nikolova ve Violeta Velichkova, sırasıyla 1939 ve 1960 doğumlu Bulgar vatandaşıdır ve Shumen’de (Bulgaristan) yaşamaktadır. Başvurucular Atanas Nikolov’un dul eşi ve kızıdır. Dava, 62 yaşındaki Nikolov’un iki polis memurunun kötü muamelesi sonucu ölmesine ve takip eden cezaî kovuşturmanın eksik olduğuna yönelik başvurucuların iddialarıyla ilgilidir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.