Yayin Aydın Eren ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti

1711
Aydın Eren ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Avrupa Konseyi
2006
Sırasıyla 1945, 1990 ve 1992 doğumlu başvuranlar, Diyarbakır’da ikamet etmektedirler. Başvuranlar, 26 Eylül 1997 tarihinden beri kayıp olan Orhan ve Zozan Eren’in çocukları ve babası/kayınpederidir. Olayların meydana geldiği dönemde, Orhan Eren, Lice Hapishanesi’nde gardiyan, eşi Zozan ise Diyarbakır Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde hemşireydi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.