Yayin Aslakhanova ve Diğerleri v. Rusya AİHM Davası Kararı

1712
Aslakhanova ve Diğerleri v. Rusya AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2012
Başvurular, sekiz erkek akrabalarının Grozni’de veya Grozni Bölgesi’nde Mart 2002 ile Temmuz 2004 arasında kaybolmasından şikayetçi olan beş aile tarafından sunulmuştur. Adam kaçırmalar birbirine oldukça benzer koşullarda meydana gelmiştir: Başvuranların akrabaları, silahlı ve maskeli gruplar tarafından evlerinde veya sokakta bir güvenlik operasyonunu andırır şekilde tutuklanmışlardır. Her bir vaka için yerel savcılık tarafından bir cezai soruşturma dosyası açılmıştır. 2011 yılı sonunda, son tur gözlemler de teslim edildikten sonra soruşturmalar, başvuranların akrabalarının nerede olduğuna veya faillerin kimliğine ilişkin herhangi somut bir sonuca ulaşmaksızın derdest kalmıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.