Yayin Apro Diril v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti

1716
Apro Diril v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2006
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve 68188/01 başvuru no’lu davanın nedeni bu ülke vatandaşları olan Apro Diril, Meryem Diril, çocukları Süleyman Diril, Can Diril, Yakup Diril ve Dilber Diril’in (başvuranlar) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 27 Şubat 2001 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Temel İnsan Haklarını güvence altına alan 34. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvurudur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.