Yayin Cülaz ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti

1717
Cülaz ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2014
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (No. 7524/06 ve 39046/10) davaların temelinde, on sekiz Türk vatandaşının -Mevlüde Cülaz, Kazım Cülaz, Mahmut Cülaz, Haşim Cülaz, Selahattin Cülaz, Fatma Özdemir, Ayfel Özdemir, İsmail Özdemir, Halil Özdemir, Mahmut Özdemir, Zeynep Demirhan, Yusuf Demirhan, Fatma Akıl, Taybet Akıl, Sariye Akıl, Peyruze Akıl, Yasin Akıl ile (yalnızca 39046/10 No.’lu başvuru için) Lokman Şimşek’in (“başvuranlar”)- sırasıyla 28 Ocak 2006 ve 15 Nisan 2010 tarihlerinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme'nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvuru bulunmaktadır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.