Yayin Çelikbilek v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1718
Çelikbilek v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2005
Davanın nedeni, Türk vatandaşı olan Abdurrahman Çelikbilek’in (“başvuran”), İnsan Haklarını ve Temel Hakları Korumaya Dair Sözleşme’nin (“Sözleşme”) önceki 25. maddesi uyarınca, 13 Haziran 1995 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvurudur (başvuru no: 27693/95). Başvuran, erkek kardeşinin 1994 yılında Devlet memurları tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü iddia etmiştir. Başvuran, AİHS’nin 2, 3, 6 ve 14. maddelerine başvurmuştur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.