Yayin Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin

172
Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin
Uluslararası Af Örgütü
Raporlar
Londra
2010
Uluslararası Af Örgütü "Çocuk Hakları Evrenseldeir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin" raporunu hazırlarken Nisan ve Mayıs 2009’da ve 2010 yılı Mart ayında Adana, Diyarbakır ve İstanbul’da alan araştırması yapmış ve terörle mücadele yasaları altında yargılanan çocuklar, aileleri, avukatları, sivil toplum kuruluşları ve kolluk kuvvetleriyle görüşmeler yapmıştır.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.