Yayin Enzile Özdemir v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1721
Enzile Özdemir v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2008
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan 54169/00 no’lu davanın nedeni, T.C. vatandaşı Enzile Özdemir’in (başvuran), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, 7 Eylül 1999 tarihinde, Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerini güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (“AİHS”) 34. Maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.