Yayin Gasyak ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti

1723
Gasyak ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2009
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 27872/03 no’lu davanın nedeni Sabri Gasyak, Leyla Gasyak, İsa Akman ve Hanım Candoruk (“başvuranlar”) adlı dört T.C. vatandaşının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 13 Haziran 2003 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - AİHS”) 34. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvurudur. Başvuran Diyarbakır Barosu avukatlarından Tahir Elçi tarafından temsil edilmiştir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.