Yayin Er ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Kararı Özeti

1725
Er ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2012
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (23016/04 no’lu) dava, dokuz Türk vatandaşı, Mehmet Er, Gülşen Er, İslam Er, Adnan Er, Hızır Er, Hatice Er, Belkısa Er, Ali Er ve Mumi Er’in (“başvuranlar”) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (“AİHM”) 16 Mayıs 2004 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudan ibarettir. Başvuranlar sırasıyla, 1980, 1974, 1978, 1984, 1989, 1990, 1994, 1954 ve 1953 doğumlu olup, Hakkari’de ikamet etmektedirler. İlk yedi başvuran Temmuz 1995 tarihinde kaybolan Ahmet Er’in çocukları olup, kalan diğer iki başvuran ise kardeşleridir. Kaybolduğu sırada Ahmet Er, 44 yaşındadır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.