Yayin Koku v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1726
Koku v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2005
Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) eski 25. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, bir Türk vatandaşı olan Mustafa Koku (“başvuran”) tarafından, 19 Nisan 1995 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na (“Komisyon”) yapılan başvurudan (no. 27305/95) kaynaklanmaktadır. Başvuran, özellikle, erkek kardeşinin polis nezareti altına alınmış ve Devlet görevlileri tarafından öldürülmeden önce insanlığa aykırı ve alçaltıcı muameleye maruz kalmış olduğunu iddia etmiştir. Başvuran, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2., 3., 5., 6., 13., ve 14. maddelerine atıfta bulunmuştur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.