Yayin Mordeniz v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti

1727
Mordeniz v. Türkiye AİHM Davası Kararı Özeti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2006
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 49160/99 başvuru no’lu davanın nedeni, Türk vatandaşı Mehmet Emin Mordeniz’in (Başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 23 Nisan 1999 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’nin (AİHS) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. 1966 doğumlu başvuran Mehmet Emin Mordeniz Diyarbakır’da ikamet etmektedir. Başvuran 3 Aralık 1996 tarihinde ölü bulunan Fahriye ve Mahmut Mordeniz’in oğludur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.