Yayin Meryem Çelik ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1728
Meryem Çelik ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2013
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (3598/03 no’lu) dava, 14 Türk Vatandaşının (başvuranlar) - Meryem Çelik, Zübeyda Uysal, Misrihan Sevli, Emine Çelik, Marya Çelik, Hamit Şengül, Fatma Şengül, Besna Sevli, Hanife İzci, Şakir Öztürk, Kimet Şengül, Hazima Çelik, Şekirnaz İnan, Hamayil İnan - AİHM’e 10 Eylül 2002 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudan ibarettir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.