Yayin Kaya ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1729
Kaya ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2006
Başvuranlar sırasıyla 1950, 1966, 1972, 1981, 1982, 1984, 1986, 1990 ve 1993 doğumludur ve Diyarbakır’da ikamet etmektedir. Başvuranların ilki, 16 Kasım 1996 tarihinden beri kayıp olan Hakkı Kaya’nın eşi, diğerleri ise çocuklarıdır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.