Yayin Kadri Budak v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1730
Kadri Budak v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2014
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan davanın temelinde, bu devletin vatandaşı olan Kadri Budak’ın (“başvuran”), 10 Ekim 2007 tarihinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu (44814/07 No.lu) başvuru bulunmaktadır. Başvuran, kayboldukları sırada sırasıyla on dört ve altmış yaşlarında olan Metin Budak’ın babası ve Bahri Budak’ın ise oğludur. Başvuranın beyanlarına göre, yakınları 30 Mayıs 1994 tarihinde, Yalımlı köyünde bulunan meyve bahçelerini sulamaya gitmişlerdir. O tarihlerde, başvurana göre bu bölgede bir operasyon düzenlenmiş ve de yakınları askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmüştür. Yine başvuranın ifadelerine göre, güvenlik güçleri 1994 tarihinde, köy sakinlerini köyü terk etmeye zorlamışlar ve köydeki evleri yakmışlardır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.