Yayin Nihayet Arıcı ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1733
Nihayet Arıcı ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2012
Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı bir grup asker, 28 Eylül 1999 tarihinde, Bozyamaç (Şemdinli) Köyü’ne girmiş ve aralarında Kahraman adıyla da bilinen Mehmet Arıcı’nın evi olmak üzere birçok evde arama yapmışlardır. Arama boyunca köyde yaşayanların köyü terk etmeleri yasaklanmıştır. Askerler, köyden ayrıldıktan sonra köylüler bir dizi silah sesi duymuşlardır. Köylüler, hayvanlarını otlatmak için sabah erken vakitte köyden ayrılan ve o zamandan beri köye geri dönmeyen Mehmet Arıcı’yı aramaya çıkmışlardır, ancak kendisini bulamamışlardır. Aynı gün, Muhsin Güngör Van şehrinde askerliğini yapmakta olan kardeşini ziyaret için kendi köyü Anadağ’dan (Şemdinli) ayrılmış ve daha sonra ölü bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (no. 42811/06) dava, Mehmet Arıcı’nın eşi ve çocukları Nihayet Arıcı, Hanefi Arıcı, Siman Töre, Mahsime Arıcı, Sidap Arıcı, Azade Arıcı ve Gülendam Arıcı ve merhum Muhsin Güngör’ün ebeveyneleri Abdullah Güngör ve Hila Güngör (“Başvuranlar”) Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin 16 Mayıs 2004 ve 16 Nisan 2005 tarihlerinde (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvurudan ibarettir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.