Yayin Nesibe Haran v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1734
Nesibe Haran v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2005
Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) eski 25. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, bir Türk vatandaşı olan Nesibe Haran (“başvuran”) tarafından, 22 Haziran 1995 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na (“Komisyon”) yapılan başvurudan (no. 28299/95) kaynaklanmaktadır. Başvuran, özellikle, 1994 tarihinde eşinin ortadan kayboluşundan Devlet yetkililerinin sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Başvuran, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2., 3., 5., 13., 14. ve 18. maddelerine atıfta bulunmuştur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.