Yayin Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler, Öncelikler, İşbirlikleri Atölyesi

174
Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler, Öncelikler, İşbirlikleri Atölyesi
Kadın Dayanışma Vakfı; İlkay Kara, Gülsen Ülker
Kitap
Ankara
2007
Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet sürdüren kadın kuruluşları olarak; Van Kadın Derneği (VAKAD), Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ile Hollanda’dan Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Bilgi Merkezi olan MOVISIE ile birlikte planlayıp yürüteceğimiz kadına yönelik şiddet ile ilgili uzun dönemli bir “dönüşüm projesi”nin hazırlığı kapsamında gerçekleştirilen Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede; Deneyimler, Öncelikler ve İşbirlikleri: “Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet Atölyesi” çalışmasının sonuçlarını paylaşmak istiyoruz. Bu kitap, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi için çalışma yapan farklı bölgelerdeki kadın örgütlerinin, bu alanda çalışma yapan uzman kişi ve akademisyenlerin ve Hollanda’nın aile içi şiddet konusundaki ülke deneyimini aktaracak katılımcıların bir araya geldiği, deneyimlerin, karşılaşılan zorluklar ve sınırlılıkların paylaşıldığı, ortak sorun alanlarının belirlendiği ve bunlara ilişkin yapılması gerekenlerin neler olduğunun ortaya konulduğu atölye çalışmasının sonuçlarını içermektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.