Yayin Toğcu v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1743
Toğcu v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2005
Davanın nedeni, Türk vatandaşı olan Hüseyin Toğcu’nun (“başvuran”), İnsan Haklarını ve Temel Hakları Korumaya Dair Sözleşme’nin (“Sözleşme”) eski 25. Maddesi uyarınca, 25 Mayıs 1995 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvurudur (başvuru no: 27601/95). Başvuran, oğlu Ender Toğcu’nun 29 Kasım 1994 tarihinde, Diyarbakır’daki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve o tarihten beri kendisinden haber alınamadığını iddia etmiştir. Başvuran, AİHS’nin 2, 3, 5, 13, 14 ve 18. maddelerine atıfta bulunmuştur.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.