Yayin Tekçi ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı

1744
Tekçi ve Diğerleri v. Türkiye AİHM Davası Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Karar
Avrupa Konseyi
2013
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (13660/05 no’lu) dava, on iki Türk vatandaşının, Halit Tekçi, Ayşan Tekçi, Süleyman Tekçi, Sara Tekçi, Havva Tekçi, Lokman Tekçi, Osman Tekçi, Salime Tekçi, Abdurrahman Tekçi, Asya Tekçi, Mehmet Tekçi ve Ömer Tekçi’nin (“başvuranlar”) 25 Şubat 2005 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvurudan ibarettir. Başvuranlar sırasıyla 1942, 1948, 1963, 1964, 1973, 1974, 1978, 1981, 1981, 1982, 1986 ve 1990 yılı doğumlu olup, Hakkari’de ikamet etmektedirler. Halit Tekçi ve Ayşan Tekçi, kayıp Nezir Tekçi’nin (Bundan böyle metinde “Nezir” olarak anılacaktır.) baba ve annesidir; diğer başvuranlar ise erkek ve kız kardeşleridir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Zorla Kaybedilme
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.