Yayin Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları 2008 Türkiye Raporu-Sorunlar ve Çözüm Önerileri

175
Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları 2008 Türkiye Raporu-Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (Rusihak)
Raporlar
İstanbul
2008
Bu rapor, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği’nin Haziran 2007-Ekim 2008 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun izniyle, İnsan Hakları Gündemi Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nun işbirliği ile gerçekleştirdiği “Psikiyatrik Teşhis Almış ve Zihinsel Engelli Bireylerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımına Yönelik Proje” kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik sonuçları ve araştırma verilerine dayanmaktadır. Proje kapsamında, Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı bölgesel ruh sağlığı hastaneleri ve bu hastanelere yakın noktalarda yer alan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı zihinsel engellilere hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezleri ziyaret edilmiş; bu kurumlardaki koşullara ilişkin incelemeler yapılmış, kurumda kalan kişilerle ve çalışanlarla görüşmeler yapılmış, etkinlikler gerçekleştirilmiş; ildeki resmi kurum ve sivil toplum temsilcileriyle yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.