Yayin Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi (C Serisi), 8 Aralık 1995 tarihli 22 No’lu (1995) Mahkeme Kararı, Caballero Delgado ve Santana Davası

1754
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi (C Serisi), 8 Aralık 1995 tarihli 22 No’lu (1995) Mahkeme Kararı, Caballero Delgado ve Santana Davası
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi
Karar
Minnesota Üniversitesi
1992
Komisyon bu davayı Kolombiya’nın, Isidro Caballero-Delgado ve Maria del Carmen Santana aleyhine aşağıda bahsi geçen haklara saygı ve temin etme ödevini oluşturan Sözleşme’nin 1 (1) No’lu Maddesi uyarınca okunan 4. (Yaşam Hakkı), 5. (İnsancıl Muamele Hakkı), 7. (Kişisel Özgürlük Hakkı), 8. (Adil bir Dava Hakkı) ve 25. (Hukuki Koruma Hakkı) Maddelerini ihlal edip etmediğine karar vermek üzere Mahkeme’ye taşımıştır.
Mahkemeler, Davalar
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.