Yayin Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Haritası

1755
Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Haritası
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Çocuk Hakları Programı
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2018
Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme ve Raporlama Haritası www.cocukhaklariizleme.org/harita) çalışması, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Çocuk Hakları Programı tarafından 01 Ocak 2010 tarihinden sonra çıkan online gazete ve haber ajanslarının haberleri taranarak hazırlanmıştır ve bu haberlerin aşağıda listelenen kategorilere göre sınıflandırılması ile oluşturulmuştur.
Görsel İşitsel Materyaller
Haritalar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.