Yayin Yerel Yönetimler için Lanzarote Sözleşmesi Broşürü

1756
Yerel Yönetimler için Lanzarote Sözleşmesi Broşürü
Avrupa Konseyi
Broşür
Avrupa Konseyi
2014
Yapılan tahminlere göre Avrupa’da her beş çocuktan biri cinsel şiddetin bir biçiminin mağdurudur. Sorunun yaygınlığını dikkate alan Avrupa Konseyi BEŞTE BİR kampanyasını başlatmıştır. Kampanyanın amacı, herkesin –çocuklar, ana babalar ve çocuklarla temas halinde olanlar- konuya ilişkin duyarlılığını artırmak, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin –Lanzarote Sözleşmesi- Avrupa Konseyi üyesi 47 devlette ve bunun ötesinde uygulanmasını sağlamaktır. Bu broşür, Türkiye’de Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen “Beştebir Kampanyası -Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunması-” kapsamında Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’nin Matra Programı çerçevesinde bastırılmıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Lanzarote Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.