Yayin AİHM ve Çocuk Hakları Kararları (Türkiye)

1757
AİHM ve Çocuk Hakları Kararları (Türkiye)
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kitap
Ankara
2019
Bu kitap Türkiye’de çocuk haklarının korunması bakımından atılmış önemli bir adımdır. Böylelikle çocuk hakları savunucuları, AİHM’nin bu konudaki kararlarına kolayca erişilmesini sağlayacak bir yayına kavuşmuş bulunmaktadır. Elinizdeki bu kitap, Türkiye’de çocuk hakları üzerinde AİHM’nin yargısal korumasının daha etkili olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, AİHM kararları bağlayıcı, ulusal makamlar ve yargı kararları bakımından uyulması zorunlu olduğundan, çocuk haklarının ulusal düzeyde korunması açısından da önemli bir rol oynaması beklenmelidir.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.