Yayin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum)

1760
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum)
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2001
Komite, Türkiye tarafından sunulan ve 7 Temmuz 1999 tarihinde ulaşan ilk rapor (CRC/C/51/Add.54) ve ek bilgiyi (CRC/C/51/Add.8), 23 Mayıs 2001 tarihinde yapılan 701 ve 702 nci toplantılarında (bkz. CRC/C/SR. 701-702) değerlendirmiş ve 8 Temmuz 2001 tarihinde yapılan 721 nci toplantısında burada sunulan sonuç gözlemlerini kabul etmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.