Yayin Ayrımcılık ve İnsan Hakları- Aralık 2007 Çalışma Toplantısı Raporu

177
Ayrımcılık ve İnsan Hakları- Aralık 2007 Çalışma Toplantısı Raporu
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Raporlar
Ankara
2008
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından Aralık 2007'de gerçekleştirilen Ayrımcılık ve İnsan Hakları konulu Çalışma Toplantısı raporu.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.