Yayin AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları

178
AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları
Ulaş Karan
Kitap
Ankara
2009
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ulaş Karan tarafından İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) için hazırlanmış olan Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları konulu çalışma. Bu çalışma, Avrupa Birliği tarafından ayrımcılık yasağı alanında oluşturulan yasal çerçeve sonucunda ortaya çıkan ülke uygulamaları ile birlikte özellikle eşitlik kurumlarına yoğunlaşmaktadır. Çalışma kapsamında genel olarak Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan ayrımcılık yasağını ilgilendiren mevcut hukuki çerçevenin kapsamı ve sınırlılıkları vs. gibi noktalar üzerinde durulmaktadır.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.