Yayin Türkiye'de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması

1780
Türkiye'de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması
Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Derneği
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
2014
Bu araştırma, Türkiye'de LGBTİ bireylerin farklı sosyal haklar alanlarında yaşadıkları sorunları bilimsel yöntemlerle görünür kılmayı hedeflemektedir.
Görsel İşitsel Materyaller
Infografikler
Sosyal Haklar
LGBTII+
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.